Elektro & ITB

Kraft og Elektro

KRAFT Engineering tilbyr prosjektledelse og rådgivning innen kraft, elektro og automasjon (RIE & ITB), fra prosjektering til ferdigstilt anlegg. Elektro-mekanisk instrumentering, kabling, komponenter og system layout tegnes inn i prosjektets BIM-modell, utfra oppdragsgivers ønsker, behov og overordnede prosjektkrav.

Prosjektene omfatter byggelektro, fornybar kraftproduksjon, samferdsel og annen infrastruktur. I tillegg til RIE og prosjektledelse løses også oppdrag innen system-design, engineering, prosjektering, programmering og support for SD-anlegg, samt prosjektering av integrert bygningsteknologi og byggautomasjon (ITB).

KRAFT Engineering bistår også oppdragsgivere i prosessen med å etablering av drift- & vedlikeholdssystemer og med utvikle prosedyrer for teknisk tilstandsbasert vedlikehold («Condition Monitoring» – CM), samt løsninger for dataflyt mellom BIM, CM-, FDV-system og SD-anlegg, etter behov.

KRAFT Engineering Offshore Vindturbin - 3D konseptmodell

For mer info, kontakt KRAFT Engineering her: elektro@kraftengineering.no